zasady wiary

Podstawowe zasady wiary. Wierzymy, że…

  1. Pismo Święte jest skierowanym do nas Słowem Bożym, najwyższym autorytetem dla naszej wiary i życia.
  2. Istnieje tylko jeden odwiecznie żyjący, troisty w swej naturze Bóg, który jest Duchem; Ojciec, Syn i Duch Święty.
  3. Jezus Chrystus przez swą Śmierć i zmartwychwstanie przezwyciężył przekleństwo grzechu i śmierci ciążące nad światem.
  4. Kościół posłany jest na ten świat, aby proklamować Chrystusa jako jedynego Pośrednika i Zbawiciela.
  5. Tylko ten, kto upamięta się i odwróci od grzechu, a zwróci wiarą do Jezusa Chrystusa, otrzyma przebaczenie i życie wieczne.
  6. Jezus Chrystus powróci wkrótce jako Król Królów i Pan Panów, by sądzić żywych i umarłych.
Jerry Root w Polsce

Kidstuf

nabożeństwa

 

NIEDZIELNE NABOŻEŃSTWO

godz. 11:00, Morski Instytut Rybacki, ul. Kołłątaja 1, Gdynia

zobacz mapę >