zasady wiary

Zasady wiary

Wierzymy, że:

1. Pismo Święte jest skierowanym do nas Słowem Bożym, najwyższym autorytetem dla naszej wiary i życia.

2. Istnieje tylko jeden odwiecznie żyjący, troisty w swej naturze Bóg, który jest Duchem; Ojciec, Syn i Duch Święty.

3. Jezus Chrystus przez swą śmierć i zmartwychwstanie przezwyciężył przekleństwo grzechu i śmierci ciążące nad światem.

4. Kościół posłany jest na ten świat, aby proklamować Chrystusa jako jedynego Pośrednika i Zbawiciela.

5. Tylko ten, kto upamięta się, odwróci od grzechu i zwróci z wiarą do Jezusa Chrystusa, otrzyma przebaczenie i życie wieczne.

6. Jezus Chrystus powróci wkrótce jako Król Królów i Pan Panów, by sądzić żywych i umarłych.

Kidstuf

Nabożeństwa

NIEDZIELNE NABOŻEŃSTWO

godz. 11:00, Morski Instytut Rybacki, ul.Kołłątaja 1, Gdynia

Zobacz mapę >