Wesprzyj nas
Powołaniem i celem naszego Kościoła jest głoszenie Ewangelii Chrystusowej pośród tych, którzy już ją poznali, aby ich umocnić, jak i wśród tych, którzy jeszcze nie przyjęli Jezusa jako swego Zbawiciela.

Utrzymanie budynku i osób podejmujących służbę głoszenia Ewangelii wymaga jednak wsparcia finansowego. Funkcjonowanie naszego Kościoła opiera się wyłącznie na datkach przekazywanych w czasie niedzielnych nabożeństw bądź poprzez wpłaty na konto.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo działanie naszego Kościoła prosimy o wpłatę dowolnej kwoty na nasze konto.

DANE DO PRZELEWU:

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdyni
ul. Karpacka 3A, 81-324 Gdynia

NOWY NUMER KONTA!
80 1140 2004 0000 3502 7903 0139

Konto na wsparcie misjonarza
29 1140 2004 0000 3302 7903 2028

×